RODO

Poznań 25.5.2018

W dniu 25. maja 2018 weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa Twoich danych.
Jako, że bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, dostosowaliśmy nasze usługi do nowych standardów ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
By zachować możliwie najszerszą transparentność i ułatwić Ci zrozumienie w jaki sposób przetwarzamy powierzone nam dane osobowe oraz jakie przysługują Ci w związku z tym prawa, przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację, którą znajdziesz w naszej zakładce RODO.

Po zapoznaniu się z informacją na temat RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/firmy danych zgodnie z przepisami RODO

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – upoważniam Global Partnership Management Institute Sp.z.o.o ul.Wierzbięcice 5/16, 61-569 Poznań NIP 783-173-82-03 oraz instytucje i osoby tam pracujące ,współpracujące i kooperujące do przetwarzania danych osobowych w zakresie naszej wspólpracy, kooperacji i rozwoju. Niniejszym upoważniam również do tworzenia i posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z w.w rozporządzeniem RODO /https://www.gov.pl/documents/31305/436699/RODO.pdf/9b7e519b-0d5c-1ef8-4caf-02f8d247aa1d/ oraz https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email contact@globalpmi.org albo wyślij żądanie pocztą.

Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu rozwoju naszej wspólpracy, zarządzania systemami obsługi klienta,marketingu relacyjnego, marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją lub bez podania przyczyn na Twoje żądanie w każdej chwili) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane m.i w w.w celach. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tych celach i usuniemy Twoje dane .

Okres ważności od: 25.05.2018 do odwołania lub na okres obowiązywania umowy / współpracy / kooperacji

    Zgoda na przetwarzanie danych zgodnie z RODO